Kontaktinformācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D Kubs"

Reģistrācijas numurs: 50003543281

Juridiskā adrese: Ūnijas 8a, Rīga, LV-1084

Norēķinu rekvizīti: AS "Swedbank" Kods HABALV22 konta nr: LV03HABA0551000693319