Tāmes dokumentā izmantojamie mainīgie

Tāmes dokumentā lietojamie globālie mainīgie paplašina formulu izmantojamību posteņu daudzuma datu laukā, kā arī resursu patēriņa vai cenu kolonnās.

Šāds rīks ir efektīvi izmantojams, ja tāmes dokumenta vairākas pozīcijas ir atkarīgas no vieniem un tiem pašiem kritērijiem. Programmā ir pieejami 300 mainīgie, kas apzīmēti ar simboliem GV1 līdz GV300 (lielie vai mazie burti). Uzstādījumos mainīgajiem ir uzrādāmi arī komentāri, kam ir informatīvs raksturs. Izmainot mainīgā vērtību dokumenta uzstādījumos, tiks veikts formulu pārrēķins visā tāmes dokumentā. Piemēram - veicami remontdarbi vienas ēkas vairākos stāvos, kur katram stāvam ir atšķirīgs augstums. Tādā gadījumā aprēķinot darbu apjomus stāva telpās, sienu augstums norādāms kā mainīgais posteņa apjomā (piemēram, apjoms (laukums) sienu apmešanai: „(5+5+6+6) * GV1”), un norādot uzstādījumos stāva augstumu, tiks aprēķināti apjomi visiem saistītajiem darbiem. Aprēķinos izmantot mainīgos arī ir izdevīgi, ja sastādot tāmi ir kādi parametri, kas jāprecizē vēlāk. Piemēram, sākotnēji nav zināms materiālu atbiruma koeficients. Tādā gadījumā pie atbilstošā materiāla daudzuma norādāma formula: „2,5*GV2”, kur GV2 ir dokumenta mainīgais. Vēlāk, ja zināms, ka atbirums ir liels, tad mainīgais GV2 ir maināms uz, piemēram, „1.35”, kas nozīmē, ka visa tāme tiks pārrēķināta ar jauno materiāla atbiruma koeficientu.

Programmas video apraksti

Video par dažādiem programmas rīkiem - ne ilgāki par 5 minūtēm un viegli uztverami.

Versiju salīdzinājums

Lai piemeklētu visatbilstošāko programmas versiju, aicinām iepazīties ar tās iespējām