Programmas versijas

Lai izvēlētos sev piemērotāku programmas versiju, piedāvājam apskatīt to iespējas.

Versijas

Pamata versija

Ar pamata versiju iespējamas visas standarta darbības, kādas būvniekam ir nepieciešams veikt -tāmes aprēķini, dažādi izdruku veidi, iespēja veidot laika grafiku un izpildes aktus, kā arī daudz citu iespēju.

Paplašinātā versija

Paplašinātajā versijā, neskaitot visas pamata versijas funkcijas, papildus ir iekļauts darbs ar apakšuzņēmējiem - darba veidu definēšana, tāmes analīze (apakšuzņēmējiem izmaksājamās summas, peļņa, u.c.), piedāvājumu salīdzināšana un citas iespējas.

eBIK

Elektroniskais Būvdarbu Izcenojumu katalogs - eBIK - pieejams kā atsevišķi izmantojama programmas versija ar ierobežotu funkciju apjomu vai kā datu bāze, kuru iespējams izmantot citās (pamata un paplašinātā) versijās.

Programmas video apraksti

Video par dažādiem programmas rīkiem - ne ilgāki par 5 minūtēm un viegli uztverami.

Informatīvie apraksti

Populārāko programmas rīku apraksti