Tāme griezumā pēc izmaksām

Šis logs, kurā var apskatīt tāmi pēc tās izmantotajiem resursu veidiem, ir ērts gadījumā, kad tāme jau ir sagatavota, un ir nepieciešams vēlreiz iziet cauri izmantotajiem resursiem, pārliecināties par to apjomu un cenu pareizību.

Kā redzams attēlā, loga kreisajā pusē ir sakārtoti visi resursi pēc to veida (algas, materiāli, u.c.). Izvēloties konkrētu resursa ierakstu, loga labajā pusē tiek uzrādīts saraksts ar posteņiem, kuros šis izmaksu ieraksts ir atrasts, kā arī lietotā cena, daudzums un mērvienība. Mainot ieraksta cenu (vai daudzumu, mērvienību, tāpat ir iespējams mainīt darba posteņa nosaukumu) "Tāme griezumā pēc izmaksām" logā, tā automātiski tiks atjaunota tāmes dokumentā, kā arī automātiski atjaunosies tāmes kopsumma. Loga apakšējā daļā redzams attiecīgā resursa kopējais paredzētais apjoms un summa.

Programmas video apraksti

Video par dažādiem programmas rīkiem - ne ilgāki par 5 minūtēm un viegli uztverami.

Versiju salīdzinājums

Lai piemeklētu visatbilstošāko programmas versiju, aicinām iepazīties ar tās iespējām