Tāmes sastādīšanas logs

Šajā logā notiek tāmes posteņu veidošana konkrētajam tāmes dokumentam, to secības un pakārtotības uzdošana, kā arī resursu piesaistīšana katram darbu postenim.

Tāmes sastādīšanas logs

Tāmes dokumenta rediģēšanas loga kreisajā pusē ir tāmes posteņu saraksts (organizēts hierarhiskā formā). Sarakstā attēlotas trīs kolonnas – posteņu nosaukums, apjoms un mērvienība. Rediģēšanai posteņu sarakstā pieejams tikai nosaukums, bet posteņu apjoms un mērvienības rediģējamas datu laukos, kas pieejami posteņu saraksta labajā pusē. Loga augšējā daļā redzams kopsavilkums par rediģējamo tāmes dokumentu (tā rekvizīti, tāmes kopsumma, kā arī kopsummas pa izmaksu veidiem un izvēlētais pieskaitāmo izmaksu attēlošanas veids).

N.B!Kopsavilkums par rediģējamo tāmi automātiski mainās, mainot tāmes saturu - pievienojot vai rediģējot posteņus vai to saturu, kā arī mainot tāmes uzstādījumus.
Izmaksu kopsavilkums
Kopsavilkums par iezīmētā darba izmaksām

Pa labi no posteņu saraksta ir attēlota informācija par tekošo iezīmēto posteni. Atkarībā no posteņa veida (darbu, kategorijas vai starpsummas), ir atšķirīgs rediģējamā posteņa datu lauku daudzums. Darbu postenim iespējams uzdot tā paplašināto (papildus) nosaukumu, apjomu, mērvienību, pamatojumu, kodu, kodu(norm.), apakšuzņēmēju, komentāru un privātu komentāru (ja tas nepieciešams) kā arī izmaksas. Atsevišķā laukā loga labajā pusē redzams kopsavilkums par tekošo darbu, kas tiek automātiski pārrēķināts, mainot darba posteņa parametrus vai tā izmaksu saturu. Zem izmaksu ierakstu saraksta iespējams izvēlēties papildus rīkus, kas paredzēti darba atvieglošanai, sastādot tāmes posteni (skatīt tālāk).

Posteņa apjomu, kā arī izmaksu ierakstu daudzuma un cenas datu laukos iespējams norādīt ne tikai konstantu vērtību, bet arī kā formulas

Programmas video apraksti

Video par dažādiem programmas rīkiem - ne ilgāki par 5 minūtēm un viegli uztverami.

Versiju salīdzinājums

Lai piemeklētu visatbilstošāko programmas versiju, aicinām iepazīties ar tās iespējām