Datorpgrogrammas pamata versija

Pamata versija ir piemērota uzņēmumiem, kas nodarbojas ar celtniecības tāmju sastādīšanu, būvprojektu realizāciju un darbu izpildes uzskaiti vai kontroli. Versijā pieejamas dažādas ar tāmes sastādīšanu un darbu izpildes uzskaiti saistītās funkcijas, to iespējams konfigurēt lietošanai tīklā.

Galvenās pamata versijas funkcijas

Tāmes
Datorprogrammā iespējama lokālās, objekta un koptāmes dokumentu sastādīšana, kuriem pieejamas daudzveidīgas izdrukas, arī pēc LBN 501-15 normatīva. Izdruku noformējums ir pielāgojams tā, lai tas atbilstu jūsu un pasūtītāja prasībām.

Dokumentiem uzstādāms pieskaitāmo izmaksu aprēķins (LBN 501-15 savietojams), un dokumenta rekvizīti - pasūtītājs, darbu veicējs u.c. Tāmes kopsumma, starpsummas un pieskaitījumi tiek aprēķināti automātiski. Posteņu apjomos, kā arī resursu patēriņos un cenās lietojamas formulas un funkcijas, līdzīgi kā Microsoft Excel.

Darbu izpilde
Darbu izpilde
Katram lokālās tāmes dokumentam var būt viens vai vairāki nodošanas - pieņemšanas akti (Forma Nr. 2), kuru sastādīšanai izmantojami darbu izpildes dati. Informācija par darbu izpildi un sastādītajiem nodošanas-pieņemšanas aktiem tiks saglabāta kopā ar tāmes dokumentu.

Pieejamas vairākas izdrukas gan iavadītajiem darbu izpildes datiem, gan nodošanas-pieņemšanas aktiem.

Laika grafiks
Katrai tāmes dokumenta pozīcijai ir norādāmi laika grafika dati, kas tiek saglabāti kopā ar tāmes dokumentu. Mainot tāmes dokumentu, mainās arī laika grafiks.

Izmantojot laika grafikā norādīto informāciju, sistēma sagatavos plānoto finanšu izlietojumu pa mēnešiem vai dienām.

Imports/ eksports
Imports / eksports
Pasūtāju formas, apakšuzņēmēju tāmes kā arī veikalu cenas iespējams importēt no Microsoft Excel. Savukārt visas datorprogrammā atrodamās izdrukas iespējams eksportēt uz Microsoft Excel.
Darbs tīklā
Darbs tīklā
Sistēma ir pielāgota darbam daudzlietotāju režīmā. Tīkla versijā tiek izmantots atsevišķs datu bāzes serveris, kurā tiek saglabāti uzņēmuma kopējie un lietotāja izveidotie normatīvi, un cenu datu bāzes. Lietotājiem iespējams piešķirt dažādas pieejas tiesības.

Papildus rīki

  • Pieskaitījumu slēpšana - Jūsu norādītos pieskaitījumus vai daļu no tiem (piemēram, peļņas daļu vai sadārdzinājuma koeficientus) iespējams ierēķināt tāmes resursu cenās, tādejādi paslēpjot tos tāmes izdrukās.
  • Datu bāzes - Programmā iekļauta normatīvu datu bāze vispārējās celtniecības darbiem, kā arī būvmateriālu veikalu un ražotāju cenas, kas regulāri atjaunojas, izmantojot Interneta pieslēgumu. Visas datu bāzes ir maināms un papildināmas.
  • Kopsummas korekcija - Iespēju proporcionāli mainīt posteņu izmaksas tā, lai tāmes kopsumma iekļautos iepriekš paredzētā budžetā.
  • Cenu sinhronizācija - Automātisku materiālu cenu piesaiste tāmes posteņiem t.i. Sastādot tāmi tiem materiāliem, kuru cenas ir ievadītas datu bāzē, sistēma automātiski piekārto atbilstošo (jaunāko) cenu. Saskaņā ar lietotāja norādījumiem, cenu korekcija iespējama arī agrāk sastādītām tāmēm.
  • Cenu grupu maiņa - Rīks ļauj ātri nomainīt tāmē lietotās cenas no, piemēram, iepirkuma cenām uz pasūtītāja cenām.
  • Izmaksu pārlūks - Rīks ļauj sekot līdzi konsekventam cenu lietojumam tāmes dokumentā, kā arī ērti izdarīt konkrēta materiāla cenu izmaiņas visā tāmes dokumentā.

Versiju salīdzinājums

Lai piemeklētu visatbilstošāko programmas versiju, aicinām iepazīties ar tās iespējām

Cenas

Ja programmas piedāvātā funkcionalitāte ieinteresēja, iesakām apskatīt cenu sadaļu