Versiju salīdzinājums

Iespējas eBIK Pamata
versija
Paplaši-
nātā
versija
Tāmes dokumenta sastādīšana
Lokālās tāmes dokuments + + +
Objekta tāmes un koptāmes dokuments   + +
Darbs ar datu bāzēm + + +
Pieskaitāmo izmaksu uzrādīšana + + +
Palīgresursu izmantošana sastādot tāmi   + +
Posteņu formatēšana   + +
Formulas pozīciju apjomā un resursu cenās   + +
Īpašā ielīmēšana (Paste special)   + +
Daudzvalodu režīms   + +
Darbs ar apakšuzņēmējiem  +
Pārlūku režīmi (tiešās izmaksas un līgumcenas)  +
Būvdarbu izmaiņu akti, alternatīvas pozīcijas  +
Privāts komentārs un darba paplašināts nosaukums  +
Posteņu sagataves  +
Izdrukas un to papildus iespējas
Pamata izdrukas+++
LBN 501- 06 izdrukas+++
Pieskaitāmo izmaksu iekļaušana tāmes pozīcijās++
Tāmē iekļauto resursu izdrukas ++
Resursu patēriņa izdrukas ++
Apjomu izdrukas ++
Darbu izpildes izdrukas ++
Veidlapa Forma 2 ++
Veidlapa Forma 3  +
Cenu profilu izdrukas  +
Datu filtrs  +
Papildus rīki
Datu eksports uz Microsoft Excel+++
Tāme griezumā pēc izmaksām+++
Tāmes kopsummas korekcija ++
Datu imports no Microsoft Excel++
Resursu cenu grupu maiņa ++
Darbs ar nodošanas-pieņemšanas aktiem++
Laika grafiks++
Finanšu dokumentu uzskaite++
Resursu cenu profili  +
Struktūrvienības (pašu darbi)+
Objektu analītisks pārskats  +
Algu un mehānismu aprēķināšanas kalkulators  +
Automātiska resursu koeficientu pievienošana  +
Resursu komplektēšanas modulis +
Citas iespējas
Darbs tīklā ++
eBIK datu bāze+  
Materiālu cenu datu bāze++
Savietojamība ar papildus pieslēdzamiem moduļiemeBIKPamata
versija
Ģenerāl-
uzņēmēju
versija
eBIK datu bāze* ++
Objekta finanšu vadības modulis** ++
Resursu komplektēšanas modulis ++
* „eBIK” ir atsevišķs produkts, kura datu bāzi var pieslēgt pie jebkuras datorprogrammas versijas. Pērkot eBIK kā atsevišķu produktu, uzstādīšanas komplektā ietilpst elektroniskā būvdarbu izcenojumu kataloga pārlūks, kura iespējas ir uzrādītas tabulā.
**”Objekta finanšu vadības modulis” ir atsevišķs modulis, kuru var pieslēgt pie pamata un paplašinātajai versijas.

Cenas

Ja programmas piedāvātā funkcionalitāte ieinteresēja, iesakām apskatīt cenu sadaļu

Kalkulators

Ja interesē vairāku licenču iegāde vai cenu starpība starp licencēm, piedāvājam izmantot cenu kalkulatoru