Paplašinātā versija

Paplašinātā versija ir piemērota uzņēmumiem, kas nodarbojas ar celtniecības tāmju sastādīšanu, to realizāciju, darbu izpildes uzskaiti un veic ģenerāluzņēmēju funkcijas. Versija īpaši pielāgota darbam ar apakšuzņēmējiem, to iespējams konfigurēt lietošanai tīklā.

Galvenās paplašinātās versijas funkcijas

Darbs ar apakšuzņēmējiem
Darbs ar apakšuzņēmējiem
  1. Tāmes sadaļām norādāmi darbu veicēji (pašu uzņēmuma struktūrvienības vai apakšuzņēmēji), tiem nosakot specifiskus pieskaitījumus. Apakšuzņēmēju piedāvājumus iespējams importēt no Microsoft Excel failiem.
  2. Analītisks skatījums objekta izmaksu pārraudzīšanai - rīks tāmē uzrādīto apakšuzņēmēju un pašu darbu kopapjoma, peļņas, atlaižu, sadārdzinājuma, līgumcenas kontrolei.
  3. Iespēja norādīt tos apakšuzņēmējus, kuru veiktie darbi tiks iekļauti izdrukās (filtrēšana), kā arī izdrukās iespējams lietot budžeta cenas, kas paredzētas iekšējai uzņēmuma lietošanai vai darbā ar apakšuzņēmējiem.
Būvdarbu izmaiņu akti
Būvdarbu izmaiņu akti
Rīks paredzēts, lai noteiktā periodā fiksētu izmaiņas tāmes dokumentā.

Rīks ir cieši saistīts ar posteņa formatējuma uzstādījumiem, kuros norādāms, kad tāmes pozīcija ir ieslēgta vai izslēgta. Tas nozīmē, ka būvdarbu izmaiņu aktā tiks atspoguļotas tās tāmes pozīcijas, kas norādītajā periodā ir ieslēgtas vai izslēgtas.

Katram tāmes dokumentam ir piesaistāmi vairāki būvdarbu izmaiņu akti (parasti par katru darbu izpildes mēnesi).

Resursu komplektēšana
Hierarhiska, pārskatāma un ērta datu bāzes veidošana, kas piemērota katram resursu veidam (algas, materiāli, mehānismi, instrumenti), kā arī ērta to lietošana, sastādot tāmes dokumentus.

Tāmē materiāli ir izvēlami pēc trijām detalizācijas pakāpēm. Ir iespējama dinamiska tāmes sastādīšana, sākotnēji izvēloties tikai vienu vai divus detalizācijas līmeņus un vēlāk, nepieciešamības gadījumā, izvēloties arī trešo detalizācijas līmeni.

Tāmē materiāli ir izvēlami pēc trijām detalizācijas pakāpēm. Ir iespējama dinamiska tāmes sastādīšana, sākotnēji izvēloties tikai vienu vai divus detalizācijas līmeņus un vēlāk, nepieciešamības gadījumā, izvēloties arī trešo detalizācijas līmeni.

Šabloni
Rīks ļauj lietotājam definēt no jauna pievienojamo pozīciju saturu, kas būtiski uzlabo līdzīgu pozīciju sastādīšanas ātrumu un samazina kļūdas iespēju.

Iespējams norādīt arī postenim piesaistītos resursus. Piemēram, definēt, ka pievienojot jaunu posteni, tas saturēs vienu darba algu un divus materiālu ierakstus.

Citas paplašinātajā versijā iekļautās funkcijas:

Tāmes dokumentu sastādīšana
Dažādas tāmesSastādīt lokālās, objekta un koptāmes. Posteņu pievienošana tāmes dokumentam notiek ar peli ievelkot konkrēto darbu no normatīviem datu bāzē, izmantojot attiecīgās rīkjoslas pogas vai pievienojot pēc konkrētā darba koda.
Peļņa, nodokļiUzstādīt nepieciešamās pieskaitāmās izmaksas (procentos, kā fiksēta summa u.c.)
Tāmes kopsummaSekot līdzi tāmes dokumenta kopsummas maiņai, rediģējot tāmes posteņus vai mainot pieskaitāmās izmaksas.
IzdrukasPieejamas vairāk kā 30 dažādas izdrukas (pamata, apjoma, arī Forma 3 u.c.), kuras lietotājs var papildus pielāgot atbilstoši savām prasībām, tādējādi iegūstot jaunu izdruku formu. Iekļautas arī LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” projektā noteiktās izdruku formas.
EksportsEksportēt sagatavotos tāmes dokumentus uz Microsoft Excel.
ImportsImportēt tāmes dokumentus no Microsoft Excel.
FormulasPosteņu apjoma, kā arī izmaksu ierakstu daudzuma un cenas datu laukos iespējams norādīt ne tikai konstantu vērtību, bet arī formulas.
Īpašā ielīmēšanaIespēja vairākos tāmes posteņos pievienot vienu un to pašu resursu komplektu.
FormatējumsPieejami dažādi formatējuma veidi, piemēram, „Posteņa burtu krāsa”, „Posteņa fona krāsa”, u.c.
Dokumenta pārlūks ar posteņu kopsummāmIespēja pārslēgt sastādīto tāmes dokumentu pārlūka režīmā. Pieejami divi skatījumi, kas ir vienādi pēc izkārtojuma, taču satur, attiecīgi, tiešās tāmes izmaksas vai līgumcenu.
Papildus posteņu (sadaļu) atribūtiIespēja norādīt posteņa papildus nosaukumu, privātu komentāru.
Kalkulatori precīzai izmaksu kontroleiRīks paredzēts algu un mehanizācijas datu aprēķina atvieglošanai un pārbaudei.
Datu bāzes
NormatīviProgrammā iekļauta normatīvu datu bāze vispārējās celtniecības darbiem. Kopā 206 darbi, norādot resursu patēriņu uz vienu konkrētā darba vienību.
Uzņēmuma normatīviVeidot un saglabāt Jūsu uzņēmumā pieņemtos (specifiskus) normatīvus, veidojot īpašu sadaļu "Mani normatīvi".
Cenas Veidot cenu datu bāzi. Tāmes sastādīšanas gaitā, programma ievadītos materiālus automātiski ievietos datu bāzē, piekārtojot tiem atbilstošo cenu. Vienam materiālam var tikt pievienotas vairākas cenas.
Pārējās izmaksas, klienti, tāmētājiVeidot izmaksu (darba algu, amortizācijas), klientu un tāmētāju datu bāzes.
SagatavesĒrti lietot Jūsu sagatavotos tāmes dokumentus kā sagataves jaunu tāmes dokumentu sastādīšanai.
Veikalu būvmateriālu un mehānismu datu bāzesLietojot šīs datu bāzes, Jums būs iespējams ērti un ārti uzzināt aktuālāko informāciju no būvmateriālu tirgotājiem, kā arī informāciju par tehnikas tirdzniecību un nomu. Cenu dati tiek regulāri atjaunināti un papildināti ar jauniem cenu piegādātājiem. Informāciju par cenu piegādātājiem skatīt sadaļā Sadarbības partneri.
Papildus rīki
Kopsummas korekcijaIespēju proporcionāli mainīt posteņu izmaksas tā, lai tāmes kopsumma iekļautos iepriekš paredzētā budžetā.
Cenu sinhronizācijaAutomātisku materiālu cenu piesaiste tāmes posteņiem t.i. Sastādot tāmi tiem materiāliem, kuru cenas ir ievadītas datu bāzē, sistēma automātiski piekārto atbilstošo (jaunāko) cenu. Saskaņā ar lietotāja norādījumiem, cenu korekcija iespējama arī agrāk sastādītām tāmēm.
Meklēšanas panelisIespēja meklēt resursus, posteņus, u.c.
Cenu grupu maiņaRīks ļauj ātri nomainīt tāmē lietotās cenas no, piemēram, iepirkuma cenām uz pasūtītāja cenām.
Izmaksu pārlūksRīks ļauj sekot līdzi konsekventam cenu lietojumam tāmes dokumentā, kā arī ērti izdarīt konkrēta materiāla cenu izmaiņas visā tāmes dokumentā.
Daudzvalodu režīmsPārslēgt programmas interfeisa vai izdruku valodas starp latviešu, krievu un angļu valodām.
Darbs tīklāSistēma ir pielāgota darbam daudzlietotāju režīmā. Tīkla versijā tiek izmantots atsevišķs datu bāzes serveris, kurā tiek saglabāti uzņēmuma kopējie un lietotāja izveidotie normatīvi, un cenu datu bāzes. Lietotājiem iespējams piešķirt dažādas pieejas tiesības.
Darbu izpildeRīks, kas ļauj sastādīt darbu izpildes grafiku kā izejas datus piedāvājot attiecīgo tāmi.
Nodošanas-pieņemšanas aktiRīks, kas ļauj sastādīt tāmes dokumentam nodošanas-pieņemšanas aktus (Forma 2).

Versiju salīdzinājums

Lai piemeklētu visatbilstošāko programmas versiju, aicinām iepazīties ar tās iespējām

Cenas

Ja programmas piedāvātā funkcionalitāte ieinteresēja, iesakām apskatīt cenu sadaļu