Resursu datubāzes

Šīs datubāzes paredzētas resursu ierakstu (materiālu, algu, mehanizācijas un citu resursu ierakstu) pārlūkošanai un rediģēšanai.

Resursu datubāze

Precīza un pamatota tāme sevī ietver ne tikai tāmētāja zināšanas par darbu procesiem un pielietojamām tehnoloģijām + izpratni par tāmes sastādīšanu, bet arī darbiem paredzēto resursu cenu apzināšanu. Ņemot vērā to, ka kompetentam tāmētājam ar zināšanām par tāmju sastādīšanu nevajadzētu būt problēmām, mēs vairāk koncentrējamies uz pēdējo - iespēju tāmētājam izveidot pašam savu resursu datu bāzi, kas palīdzēs jaunu darbu izmaksu sastādīšanā.

Datu bāzē var izšķirt 8 dažādus izmaksu veidus:

  • Darba algas;
  • Materiāli;
  • Mehānismi;
  • Citi izdevumi;
  • Palīgdarbu algas;
  • Palīgmateriāli;
  • Palīgmehānismi;
  • Citu palīgresursu izmaksas.

Pievienojot resursu datu bāzei, ir redzams cenas pievienošanas datums, kā arī var atzīmēt cenas avotu, materiāla kodu, mērvienību, patēriņu, komentāru un nosaukumu citās valodās. Neviena no šīm pozīcijām nav obligāta, izņemot, potams - pašu cenu. Runājot par cenām - vienam resursam ir iespējams pievienot līdz pat 10 cenām, raksturojot tās ar kādu noteiktu cenu grupu. Pilnvērtīgi izveidota datu bāze programmas lietotājam ļauj tik pat pilnvērtīgi izmantot pašu programmu un atvieglot savu turpmāko tāmēšanas darbu. Viens no klasiskākajiem piemēriem - laikam ejot, materiālu cenas neizbēgami tiks mainītas, tāpēc svarīgi ir, lai iepriekšveidotajās tāmju sagatavēs šīs cenas arī būtu iespējams viegli un sistemātiski "atsvaidzināt", vecās cenas aizvietojot ar aktuālajām. Tāpat ar pāris peles klikšķiem iespējams sistematizēti nomainīt resursu cenas - piemēram, no vispārējām tirgus cenām uz cenām, par kurām reāli tiek iegādāts materiāls. Labi izveidota datu bāze palīdzēs ne tikai tāmes sastādīšanas procesā, bet arī pēc tāmes apstiprināšanas - kad tiek uzsākta nepieciešamo resursu sagāde, iespējams veikt tāmē izmantojamo resursu izdruku un šo informāciju sūtīt preces izplatītājam/ ražotājam, lai veiktu tālāku dialogu par resursa iegādi, atlaidi, termiņiem utml.

Programmas video apraksti

Video par dažādiem programmas rīkiem - ne ilgāki par 5 minūtēm un viegli uztverami.

Versiju salīdzinājums

Lai piemeklētu visatbilstošāko programmas versiju, aicinām iepazīties ar tās iespējām