Programmas video apraksti

Turpinot attīstību saskarsmē ar programmas lietotājiem un potenciālajiem interesentiem, esam uzsākuši video pamācību veidošanu mūsu youtube.com kontā. Video tiek veidoti katram no programmas rīkiem atsevišķi, tādējādi tie nav ilgāki par 5 minūtēm un ir viegli uztverami.

Sagatavotie video:

Tāmes sastādīšanas pamati
Darbs ar datubāzēm
Pieskaitāmās izmaksas
Nodošanas - pieņemšanas akti
Tāme griezumā pēc izmaksām

Biežāk uzdotie jautājumi

Apkopots regulāri uzdoto jautājumu saraksts

Demonstrācijas versija

Iespēja iepazīties ar datorprogrammas iespējām, tās apskatīšana un novērtēšana