Būvdarbu izmaiņu akti

Rīks paredzēts, lai noteiktā periodā fiksētu izmaiņas tāmes dokumentā. Rīks ir cieši saistīts ar posteņa formatējuma uzstādījumiem, kuros norādāms, kad tāmes pozīcija ir ieslēgta vai izslēgta. Tas nozīmē, ka būvdarbu izmaiņu aktā tiks atspoguļotas tās tāmes pozīcijas, kas norādītajā periodā (izmaiņu periods no – līdz, skatīt attēlā) ir ieslēgtas vai izslēgtas.

Pirmais, kas jāizdara, ir jāpievieno jaunais darbu postenis jau esošajā tāmē. Pārskatamības labad, ieteicams to pievienot blakus jau esošajam postenim, kurš tiks aizvietots.

Pieņemam, ka dzīvojamā zonā grīdas segums tiks mainīts no lamināta seguma uz parketa segumu, jeb izmantota tiks 3.5 pozīcija 3.4 pozīcijas vietā, tāpēc nākošais solis ir spiest uz 3.4 pozīcijas un atzīmēt to kā izslēgtu:

1. - spiežam uz ikonas "Dokumenta (līguma) izmaiņas"; 2. - logā "Līguma izmaiņas" ieķeksējam, ka postenis ir atslēgts Tāds pat solis jāatkārto ar pozīciju 3.5, kurai logā "Līguma izmaiņas" atzīmējam, ka postenis ir ieslēgts (šajā gadījumā - ar to pašu datumu).

Kad tas ir izdarīts, dodamies uz sadaļu "Būvdarbu izmaiņu akti", kur līdzīgi kā nodošanas pieņemšanas aktos tiek nodefinēts laika periods, kurā veiktas izmaiņas, un ievadīti paraksti.

Kā būvdarbu izmaiņu akts izskatās drukājamā formā, iespējams apskatīt šeit -
Izdrukas piemērs

Šis programmas rīks pieejams tikai paplašinātajā versijā ģenerāluzņēmējiem!

Programmas video apraksti

Video par dažādiem programmas rīkiem - ne ilgāki par 5 minūtēm un viegli uztverami.

Versiju salīdzinājums

Lai piemeklētu visatbilstošāko programmas versiju, aicinām iepazīties ar tās iespējām